маса от палети за ТВ и дома

маса за телевизор от палети