Моля  прочетете  внимателно  описаните  по-долу  условия, преди  да  използвате  информацията  в уеб сайта www.mebelipaleti.com
С  използването  на  сайта  www.mebelipaleti.com,  Вие  приемате  и сте  съгласни  с  тези  условия.

Този  документ  съдържа  Общите  условия, според  които  Mebelipaleti.com  предоставя  продукти  на потребителите  си, чрез  онлайн  магазина  на  адрес  в  интернет  Mebelipaleti.com, наричан по-долу за  краткост  МАГАЗИН.  Всеки, който  зареди  в  ползваното  от  него  техническо  устройство  интернет адреса  www.mebelipaleti.com  ще наричаме  за краткост  ПОТРЕБИТЕЛ.

При  зареждането на  която  и  да  е  страница  от  МАГАЗИНА  с  вградените  хипер-връзки  в  тях, както  и в  другите  страници  на  www.mebelipaleti.com  или,  чрез  ползването  или  заплащането на продукти  или услуги  предлагани  от  него,  Потребителя  се  съгласява, изцяло  приема  и  се  задължава  да  спазва настоящите  Общи  условия.

Потребителите  се  идентифицират  с  цел  определяне  на изявлението  му  з а приемане  на  Общите условия  и  се  извършва,  чрез  съхранените  в  лог-файловете  на  сървъра  www.mebelipaleti.com, IP адрес  на  потребител, както  и  друга  информация.

Права и отговорности на страните

www.mebelipaleti.com  има  право  по  всяко време и без предупреждение  да  прави  промени  в публикуваните продукти, услуги  и  цени.

Част  от  информацията  публикувана  в  този  cайт е възможно  да  се  отнася  до  продукти, които  не  се предлагат  и  не  са  достъпни  в  момента. За  допълнителна  информация  можете  да  се свържете  с  нас  на  посочените  координати  за  контакти.

Ограничение на отговорността

С  цел  поръчка на  продукти  Вие  подавате  лична  информация. Тази  информация  е  под закрилата  нa Закона зa  защита на  личните  данни. Вашата  лична  информация  се  използва  единствено  за  доставка  на  вашите  поръчки.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

www.mebelipaleti.com  има  право  да  променя  цените  по  всяко  време без предварително уведомяване  на  потребителите. Потребителят  е  длъжен  да  заплати  цената, която  е  била  актуална към  момента  на  даване  на  поръчката. При  допуснати  технически  грешки в  публикуването  на информация, МАГАЗИНА  има  правото  да  откаже изпълнението  на поръчката  и  не  дължи обезщетение  по  никакъв  начин  на потребителя, освен  да  възстанови  сумите  платени  от потребителя, когато  има такива.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под или до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП www.mebelipaleti.com  Ви  предоставя  следната  информация:

  1. Основните  характеристики  на  продуктите  са  описани  в  страницата  за  представяне  на съответния  продукт.
  2. Цената  на  стоките  е  изписана  на  страницата  за  представяне  на  съответния  продукт.
  3. Стойността  на  транспортните  разходи  за  доставка  са  за включени в цената на стоките. В случай на по различни транспортни услуги се договаря с клиента.